brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

ОБРАСЦИ И ЗАХТЈЕВИ

Поштовани грађани, на овом дијелу интернет странице Општинске управе можете наћи обрасце и захтјеве из различитих обаласти: привредних дјелатности, пољопривреде, уређења земљишта, грађења, борачко- инвалидске заштите и друго.

Сви обрасци и захтјеви су доступни и у физичком облику у шалтер сали општине (адреса: Светог Саве 17, 74450 Брод, улаз са паркинга, број телефона: 053/610-169, матичар 053/610-521), гдје на једном мјесту можете да завршите све послове, добијете потребне информације из надлежности локалне управе, као и да поднесете захтјеве, молбе, упите и друго.

 

 

ЗАХТЈЕВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА

Образац - Пријава на јавни конкурс за запошљавање - приправници и службеници

Образац - Пријава на јавни конкурс за запошљавање - намјештеници

 

 ЗАХТЈЕВИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

ЗАХТЈЕВИ ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи

Захтјев за исправку грешке у рјешењу

Захтјев за накнаду трошкова за изградњу надгробног споменика

Захтјев за обнову поступка на основу нових доказа

Захтјев за одјаву из војне евиденције

Захтјев за поновну оцјену војног инвалидитета

Захтјев за повластицу за увоз возила

Захтјев за пресељење списа због промјене пребивалишта

Захтјев за пријаву у војну евиденцију

Захтјев за признавање права на годишњи борачки додатак

Захтјев за признавање права на посебно мјесечно примање

Захтјев за признавање статуса члана ППБ без права на ПИ

Захтјев за признавање војног ангажовања у ОС

Захтјев за утврђивање статуса РВИ и признавање права на ЛИ

Захтјев за утврђивање статуса ЦЗР члана породице ЦЗР и признање права на цивилну личну породичну инвалиднину

Захтјев за утврђивање статуса члана ППБ и признавање права на ПИ

Захтјев за утврђивање статуса члана породице умрлог ВИ и признавање права на ПИ

Захтјев за у утврђивање статуса борца и развставањау одговарајућу категорију

Захтјев за утврђивање права на здравствено осигурање

Захтјев за утврђивање статуса борца и разврставање у одговарајућу категорију

Захтјев за утврђивање права на новчану накнаду породици одликованог погинулог борца

Захтјев за утврђивање права на новчану накнаду одликованом борцу

Захтјев за утврђивање чињенице и околности заробљавања, рањавања, озљеђивања

Захтјев за утврђивање чињенице и околности погибије, смрти и нестанка 

Захјтев за испалту мјесечног новчаног примања

Захтјев за признавање статуса жртве ратне тортуре

ЗАХТЈЕВИ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКИХ СТАЊА

Захтјев за исправку података у МК

Захтјев за издавање овјерених преписа из архиве

Захтјев за накнадни упис у МКР

Захтјев за накнадни упис у МКУ

Захтјев за накнадни упис у МКВ

Захтјев за овјеру изван службених просторија

Захтјев за приступ информацијама

Захтјев за промјену ентитетског држављанства

Захтјев за промјену личног имена

Захтјев за стицање двојног држављанства - Србија

Захтјев за стицање двојног држављанства - Хрватска

Захтјев за стицање држављанства и издавање гаранције

Захтјев за стицање држављанства по члану 38. и 39. Закона

Захтјев за закључивање брака ван службених просторија

ЗАХТЈЕВИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ПОЉОПРИВРЕДА

Захтјев за смјештај покретног пчелињака

Захтјев за претварање земљишта из пољопривредног у непољопривредно

Захтјев за увјерење о обављању пољопривредне дјелатности 

ПРИВРЕДА

ВОДИЧ за поступак регистровања предузетничке дјелатности 

Образац листе за шифре дјелатности

Пријава почетка рада након привремене одјаве

Пријава за таксу за држање музике и приређивање музичког програма

Захтјев за обављање припремних радњи у ЗП дјелатности - СП2 образац

Захтјев за одобрење извођења музике уживо

Захтјев за овјеру књига за угоститељски објекат

Захтјев за регистрацију чамаца и издавање пловидбене дозволе

Захтјев за регистрацију предузетника - СП1 образац 

 ПРЕВОЗ

Захтјев за издавање лиценце превозника Д за такси превоз

Захтјев за издавање лиценце за такси возача

Захтјев за одобрење превоза у властите потребе пољопривреде

 

ЗАХТЈЕВИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ И ЕКОЛОГИЈА

Обавјештење о уклањању рекламне табле натписа

Захтјев за издавање еколошке дозволе

Захтјев за издавање одобрења за прекопавање јавне површине у својини општине Брод

Захтјев за издавање сагласности на локацију и изградњу објеката у путном појасу и заштитном појасу пута и за прикључак на јавни пут

Захтјев за кориштење јавне градске површине – љетне баште

Захтјев за кориштење јавне градске површине

Захтјев за коришћење путног земљишта за полагање подземних инсталација

Захтјев за коришћење путног земљишта за положене подземне инсталације

Захтјев за насипање дионица пута унутар мјесне заједнице

Захтјев за обнову еколошке дозволе

Захтјев за обрачун накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте

Захтјев за плаћање на рате накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта и ренте

Захтјев за постављање рекламне табле натписа

Захтјев за постављање рекламног паноа и других натписа у путном и заштитном појасу локалних путева и улица у насељу

Захтјев за пријаву квара на јавној расвјети

Захтјев за продужење рјешења о кориштењу јавне градске површине - гараже

Захтјев за продужење уговора о закупу гараже пословног простора

Захтјев за чишћење канала уз путеве

Захтјев за ослобађање плаћања комуналне накнаде за стамбене и помоћне просторе 

 ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ВОДИЧ за издавање грађевинске дозволе

ИНФОРМАЦИЈА о потребним документима за грађевинску дозволу

ВОДИЧ за издавање локацијских услова

ВОДИЧ за издавање употребне дозволе 

Захтјев за доношење допунског рјешења

Захтјев за издавање грађевинске дозволе

Захтјев за издавање локацијских услова

Захтјев за издавање рјешења о легално изграђеном објекту

Захтјев за издавање употребне дозволе

Захтјев за извод из Просторног плана

Захтјев за извод из Регулационог плана

Захтјев за извод из Урбанистичког плана

Захтјев за комплетирање грађевинске парцеле

Захтвев за утврђивање статуса задругара

Захтјев за замјену непокретности

 

ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ

Образац пријаве корупције

 

 

 

 

pogledano 5525 puta