brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

Организација Скупштине општине Брод

На овој страни можете наћи више информација о пословима Предсједника, Потпредсједника, Стручне службе, одборницима као и радним тијелима Скупштине општине Брод.

Предсједник Скупштине заступа и представља Скупштину, сазива сједнице Скупштине и њима предсједава, руководи радом Скупштине и стара се о примјени Пословника, потписује акте донесене на Скупштини и обавља и друге послове утврђене Пословником Скупштине општине.

Потпредсједник Скупштине помаже предсједнику Скупштине општине у обављању послова из његовог дјелокруга, замјењује предсједника у случају његове одсутности и обавља и друге послове које му повјери предсједник Скупштине.

Секретар Скупштине општине организује и руководи Стручном службом и помаже предсједнику Скупштине општине у припреми сједница и организовању рада Скупштине и њених радних тијела. Секретар Скупштине општине Брод: Весна Бојић. Секретар Скупштине општине  помаже предсједнику Скупштине општине у припреми сједница и организовању рада Скупштине и њених радних тијела.

Послови Стручне службе Скупштине општине организовани су у оквиру Одјељења за општу управу. Послови стручне служе СО-е обухватају послове за потребе Скупштине, њених радних тијела и одборника и исте обављају: Самостални стручни сарадник за административно техничке послове за потребе Скупштине општине : Слободанка Гојковић и Свјетлана Сладоја; Стручни сарадник технички секретар, Војислава Пантић

 

 

ОДБОРНИЦИ

Скупштина општине Брод броји 25 одборника који се бирају на период од четири године по поступку утврђеним законом. Одборници у Скупштини општине су:

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД
Милан Зечевић
Боро Радовановић
Никола Дубов
Наташа Челар
Мирун Јовичић

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СДС
Душко Мичић
Ново Шљивић
Свјетлана Микач
Бобан Ђурђевић

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА – ПДП
Горан Плавшић
Андријана Бановић
Милан Дакић

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ – ДНС
Ђорђе Максимовић
Драгана Пејчић

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА – СП
Милош Станишић
Зоран Предојевић

ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БиХ- ХДЗ БиХ
Младенка Керменц
Никола Гаврић

НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК – НСРЗБ
Златко Радовановић
Маја Радовановић

ХРВАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ – ХНС
Мато Кљајић

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БиХ – СДП БиХ
Сенад Машић

ПОСАВСКА СТРАНКА – ПС
Љубица Пелцл

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – СРС
Мирослав Поњевић

САМОСТАЛНИ ОДБОРНИК
Драгица Ивановић

 

КЛУБОВИ ОДБОРНИКА И ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ

У Скупштини се образују Клубови одборника и Одборничке групе политичких странака као основни облик њиховог организационог дјеловања (члан 26-30 Пословника Скупштине општине Брод). У Скупштини дјелују слиједећи Клубови одборника и Одборничке групе:

 

(стање на дан 12. 06. 2019. године)

КЛУБ ОДБОРНИКА СНСД

 1. Милан Зечевић, предсједник ,
 2. Боро Радовановић, члан,
 3. Наташа Челар, члан,
 1. Никола Дубов, члан,
 2. Мирун Јовичић члан.

КЛУБ ОДБОРНИКА СДС - обавјештење о промјенама у Клубу протоколисано под бројем 01-013-2/19 од 20.02.2019. године:

 1. Бобан Ђурђевић, предсједник,
 2. Свјетлана Микач замјеник предсједника,
 3. Ново Шљивић члан
 4. Душко Мичић, члан.

КЛУБ ОДБОРНИКА ПДП- обавјештење о промјени предсједника  Клуба одборника, протоколисано под бројем 01-013-2/19 од 07.03.2019. године:

 1. Милан Дакић, предсједник,
 2. Андријана Бановић, замјеник предсједника,
 3. Горан Плавшић, члан.

ОДБОРНИЧКА ГРУПА ХДЗ БиХ – обавјештење о дјеловању одборничке групе ХДЗ, протоколисано под бројем 01-013-1/19 од 28.01.2019. године:

 1. Никола Гаврић, представник одборничке групе,
 2. Младенка Керменц , члан.

ОДБОРНИЧКА ГРУПА  СП

 1. Милош Станишић, представник одборничке групе,
 2. Зоран Предојевић, члан.

ОДБОРНИЧКА ГРУПА  Народне странке радом за бољитак

 1. Златко Радовановић, представник одборничке групе,
 2. Маја Радовановић, члан.

 

 ОДБОРНИЦИ ПРЕДСТАВНИЦИ  ПАРЛАМЕНТАРНИХ СТРАНКИ КОЈЕ ИМАЈУ ЈЕДНОГ ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ:

- Ђорђе Максимовић – ДНС (иступањем Драгане Пејчић из ОО ДНС- а и из Одборничке групе ДНС, више не постоје услови за наставком рада Одборничке групе, те одборник Ђорђе Максимовић у Скупштини  наставља дјеловање као представник парламентарне странке која има једног одборника у Скупштини).

- Сенад Машић – СДП БиХ,

- Мато Кљајић – Посавска странка,

- Мирослав Поњевић – Српска радикална странка РС,

-  Љубица Пелцл - Хрватски народни савез БиХ.

 

САМОСТАЛНИ ОДБОРНИК:

- Драгица Ивановић  - обавјештење број 01-013-1/19 од 30.01.2019. године да ће од 31.01. 2019. године у Скупштини општине Брод дјеловати као самостални одборник  и да иступа из Клуба одборника ДНС-а Брод,

-  Драгана Пејчић – обавјештење број 01-013-8/19 од 03.06. 2019. године да од 03.06. 2019. Године иступа из  ОО ДНС као и из Одборничке групе ДНС,  те ће убудуће у Скупштини општине Брод дјеловати као самостални одборник.

 

 

 

СТАЛНА РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавања и разматрање других питања образују се стална и повремена радна тијела Скупштине (члан 40 – 67 Пословника  Скупштине општине). Скупштина општине има образованих 13 сталних радних тијела Скупштине од тога 6 Комисија, 6 Одборника и 1 Савјет и то:

Комисија за избор и именовања
1. Никола Дубов, предсједник
2. Зоран Предојевић, замјеник предсједника
3. Никола Гаврић, члан
4. Златко Радовановић, члан
5. Наташа Челар, члан

Комисија за прописе
1. Милош Станишић, предсједник
2. Мирела Видић, замјеник предсједника
3. Данијела Ђукић, члан
4. Младенка Керменц, члан
5. Мато Кљајић, члан

Комисија за заштиту људских права и представке
1. Андријана Бановић, предсједник
2. Драган Бардак, замјеник предсједника
3. Маја Радовановић, члан
4. Никола Гаврић, члан
5. Рифат Земанић, члан

Комисија за вјерска питања
1. Драгица Ивановић, предсједник
2. Сенад Машић, замјеник предсједника
3. Никола Гаврић, члан

Комисија за питања младих, спорт и културу
1. Зоран Предојевић, предсједник
2. Горан Василић, замјеник предсједника
3. Мато Кљајић, члан
4. Велибор Винчић, члан
5. Драгана Пејчић, члан

Комисија за екологију
1. Милан Зечевић, предсједник
2. Маја Радовановић, замјеник предсједника
3. Младенка Керменц, члан
4. Никола Ђурић, члан
5. Небојша Ћерић, члан

 

Комисија за популациону политику

 • Никола Дубов, предсједник
 • Горан Плавшић, замјеник предсједника
 • Наташа Челар, члан
 • Наташа Костадиновић, члан
 • Сања Жарић, члан

 

Одбор за буџет и финансије

 • Боро Радовановић, предсједник
 • Зоран Предојевић, замјеник предсједника
 • Бранкица Вудраг, члан

 

Одбор за мјесне заједнице, регионалну и међународну сарадњу

 • Андријана Бановић, предсједник
 • Љубица Пелцл, замјеник предсједника
 • Мирун Јовичић, члан
 • Бранка Секулић, члан
 • Горан Вукојевић, члан

 

Одбор за равноправност полова

 • Наташа Челар, предсједник
 • Младенка Керменц, замјеник предсједника
 • Сандра Броћило, члан

 

Одбор за пензионерско- инвалидску заштиту

 • Мирун Јовичић, предсједник
 • Златко Радовановић, замјеник предсједника
 • Боро Радовановић, члан
 • Ђорђе Ружојчић, члан
 • Јован Бузак, члан

 

Одбор за борачка питања

 • Мирун Јовичић, предсједник
 • Мирослав Поњевић, замјеник предсједника
 • Милош Станишић, члан
 • Мирун Радовановић, члан
 • Ненад Ђукић, члан

 

Одбор за здравље

 • Милан Зечевић, предсједник
 • Наташа Челар, замјеник предсјендика
 • Никола Дубов, члан
 • Саша Миличић, члан
 • Светлана Максимовић, члан

Одбор за кодекс понашања

        -Маја Радовановић, предсједник

        - Милан Дакић, замјеник предсједника

        - Милош Станишић, члан

        - Милан Зечевић, члан

        - Љубица Пелцл, члан

 

Савјет за развој пољопривреде, водопривреде и села

 • Сенад Машић, предсједник
 • Златко Радовановић, замјеник предсједника
 • Боро Радовановић, члан
 • Средоје Плавшић, члан
 • Горан Хаџић, члан

 

Одборници делегирани да присуствују закључењу брака

 • Боро Радовановић
 • Милан Дакић
 • Милош Станишић
 • Мато Кљајић
 • Сенад Машић
 • Маја Радовановић
 • Свјетлана Микач
 • Драгана Пејчић
 • Љубица Пелцл

 


pogledano 5370 puta