brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

Надлежности Скупштине општине Брод

Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА:

ЗАКОНИ
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
- Статут општине Брод ("Службени гласник општине Брод", број: 7/17)
- Пословник о раду Скупштине општине Брод ("Службени гласник општине Брод", број: 9/17)
- Етички кодекс ("Службени глсаник општине Брод", број: 16/17)
- Програм рада Скупштине општине Брод за 2019. годину ("Службени глсаник општине Брод", број: 15/18)

pogledano 3847 puta