brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

Надлежности Скупштине општине Брод

Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА:

ЗАКОНИ
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
- Статут општине Брод ("Службени гласник општине Брод", број: 5/14)
- Пословник о раду Скупштине општине Брод ("Службени гласник општине Брод", број: 6/14)
- Етички кодекс ("Службени глсаник општине Брод", број: 2/06)
- Програм рада Скупштине општине Брод за 2015. годину ("Службени глсаник општине Брод", број: 14/14)
- Регистар општих аката општине Брод број 01-022-131/14 од дана 04.11.2014. године

pogledano 1182 puta