brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ

Одлуком Скупштине општине, а на приједлог Начелника општине, од 2013. године у Броду је основан Привредни савјет. Ово је савјетодавно тијело Начелника општине. 

Одлуке о оснивању, именовању чланова, Пословник о раду као и измјене ових докумената су објављиване у Службеним гласницима општине Брод:

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ПС И ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЗА ПЕРИОД 2013-2017, Службени гласник општине Брод 1/13

Измјена одлуке о именовању чланова, Службени гласник општине Брод 2/13

Пословник о раду, Службени гласник општине Брод 2/13

 ..................................................................................................................................

 ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ЗА ПЕРИОД 2017-2021, Службени гласник општине Брод 3/17

Измјена Одлуке о оснивању и именовање чланова ПС Службени гласник општине Брод 5/17

ПОСЛОВНИК О РАДУ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА, Службени гласник општине Брод 10/17

Закључак о усвајању извјештаја о ради Службени гласник општине Брод 1/17

Извјештај о раду за 2016. годину

О састанцима Привредног савјета се води евиденција у виду Позива и Записника: 

Позив 22.10.2015

Записник 22.10.2015. г.

Позив 28.12.2015.

Записник 28.12.2016.

Позив 3. 5. 2016.

Записник 3. 5. 2016.

Теме за састанке Привредног савјета су различите, а тичу се укупног живота и развоја локалне заједнице. За поједине теме су достављани и посебни материјали:

Елаборат ротације смјена за састанак 3.5. 2016.

Допис уз елеборат о ротацији смјена

Програм капиталних улагања за 2016. г.

pogledano 613 puta