brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

У овом одсјеку се обављају послови из дјелокруга цивилне заштите и заштите од пожара, врше осматрања и обавјештавања о пријетећим опасностима и дају упутства за заштиту и спасавање, врши обука и оспособљавање грађана и правних лица за послове цивилне заштите, врше позивања и активирања снага и средства цивилне заштите и отклањају последице природних и других несрећа.

У случају указане потребе, a пo налогу надлежних инспекцијских и других opгaнa, обавља послове превентивне заштите лица и имовине од потенцијалне опасности, изазване елементарним и другим непогодама и опасностима. Припрема и предлаже општинске одлуке, правилнике, програме и планове из области цивилне заштите, противпожарне заштите и ватрогаства.

 

КОНТАКТ: 

Ватрогасци........................123 и 053/611-123

Цивилна заштита..............053/611-182  

Шеф одсјека......................053/610-984

 

ШЕФ ОДСЈЕКА

Име и презиме: Драго Николић

pogledano 1990 puta