brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Одјељење обавља административне послове и даје стручне савјете у вези оснивања предузећа и других привредних субјеката и њихову регистрацију, даје приједлоге и предузима мјере на стварању што повољнијег привредног амбијента. Ово одјељење обезбјеђује провођење Закона и других прописа којима се регулише рад јавних предузећа, привредних друштава, предузетника и других привредних субјеката на подручју општине. Пружа стручну помоћ и даје информације свим заинтересованим о могућностима улагања у Општини Брод.

Стара се о организовању саобраћаја на подручју Општине, повезаности села и града, као и саобраћајне повезаности са сусједним општинама. У области пољопривреде, пружа стручну помоћ на унапређењу пољопривреде, водопривреде, шумарства и развоја села, Одјељење обавља и послове везане за противградну заштиту и учествује у изради извјештаја везаних за процјену штета од елементарних непогода.

Одјељење обавља све послове из надлежности општине везано за спорт, културу, физичку културу, школско и предшколско образовање, средства јавног информисања, невладине и друге организације, здравствену заштиту, обиљежавање значајних датума и празника, спортских и културних манифестација, организацију јавног превоза на подручју Општине Брод и друга питања везана за привреду и друштвене дјелатности у складу са законом и другим прописима.

 

ЗАХТЈЕВИ, ВОДИЧИ И ОБРАСЦИ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Име и презиме: Слободан Пејчић

Датум и мјесто рођења: 22.04.1988. Славонски Брод

Образовање: Дипломирани економиста

Досадашње радно искуство: Рафинерија нафте Брод, Оптима група доо Бања Лука

pogledano 3452 puta