brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Одјељење обавља стручне и управне послове који се односе на: нормативно-правне послове, пружање правне помоћи, управно рјешавање у области грађанских стања, послове управљања људским ресурсима, рад и радне односе запослених, обезбјеђење примјене Закона о слободи приступа информацијама, послове пријемне канцеларије-писарнице (ONE-STOP-SHOP), овјеру потписа, преписа и рукописа, вођење матичних књига и издавање извода из истих, послове архиве, административне и стручне послове за мјесне заједнице, вођење регистра и персоналне евиденције запослених и вођење централног бирачког списка.

У одјељењу се организују сви послови из области борачко-инвалидске заштите и послови војне евиденције. Одјељење je надлежно за послове одржавања информационог система и рачунарске опреме у функционалном стању, за праћење и усавршавање програмских рјешења, пружање помоћ и вршење обуке запослених. Такође, одјељење обезбјеђује одржавање службених возила и организује превоз истим, као и обављање других техничких и помоћних послова за потребе Општинске управе.

 

ЗАХТЈЕВИ, ВОДИЧИ И ОБРАСЦИ 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Име и презиме: Недељко (Новак) Рушкић,

Датум и мјесто рођења: 18.01.1970. године, Босански Брод

Образовање: Дипломирани правник за безбједност и криминалистику

Досадашње радно искуство:

-          од 2002. до 2007.године, Шеф Одсјека Министарства одбране Брод,

-          од 2007. до 2009. године, Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту,

-          од 2009. до 2012. године, Шеф Кабинета Начелника општине,

-          од 2012. до 28.11.2016. године, Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту,

-          од 29.11.2016. до 26.02.2017.године, вршилац дужности Начелника Одјељења за општу управу,

-          од 27.02.2017.године, Начелник одјељења за општу управу.

pogledano 4422 puta