brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Ово одјељење обезбјеђује извршење закона и извршава законе и друге прописе из надлежности инспекцијског надзора, тржишне инспекције, инспекције за храну, санитарне инспекције, ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције, шумарске и ловне инспекције, урбанистичко-грађевинске инспекције, водне инспекције, инспекције за друмски саобраћај, еколошке инспекције и инспекције рада.

Обезбјеђује примјену закона и других прописа из области комуналних и других дјелатности из дјелокруга рада комуналне полиције.

Доноси управна рјешења у првом степену из надлежности инспекцијских послова и комуналне полиције.

KONTAKT

pogledano 1836 puta