brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
ponedjeljak, 20 Maj 2019 08:15

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJEDLOGE PROJEKATA

OPŠTINA BROD U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

                                                                                                                                                         

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo[1] i Srbija.

Opština Brod i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Brod koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja opštine Brod za period 2016.-2020., iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. SOCIJALNA INKLUZIJA
  • Poboljšanje položaja i osnaživanje marginalizovanih grupa
  • Socijalna inkluzija djece i osoba sa invaliditetom                               
 1. PODRŠKA SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

  2.1. Uključivanje djece, omladine i ranjivih grupa u sportske aktivnosti na području opštine Brod

  2.2. Omasovljenje sportskih i rekreativnih aktivnosti

 1. EDUKACIJA I RURALNI RAZVOJ

3.1. Cjeloživotno učenje – edukacija nezaposlenih i slabo zapošljivih kategorija društva

3.2. Podrška marginalizovanim grupa za sticanje potrebnih kvalifikacija na tržištu rada

3.3. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području opštine Brod u oblasti pčelarstva i

        voćarstva

 

 1. KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

 4.1. Podsticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva kod mladih

 4.2. Unapređenje kulturnog života i kulturnog naslijeđa na području opštine Brod

 

 1. MLADI

5.1. Unapređenje volonterizma i inkluzije mlade populacije

5.2. Interkulturalno i međuetničko pomirenje mladih     

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

 

Opština Brod i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu avgust 2019. – april 2020. godine.

 

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Opštine Brod www.opstina-brod.net:

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za opštinu Brod takođe se može preuzeti od 20. maja do 01. jula 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili lično preuzimanjem u Opštini Brod, šalter 1.

 

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) sa početkom maja 2019. godine u 10,00 sati u Sali za sastanke opštine Brod.
 • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan maja 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati u sali Skupštine opštine Brod. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.
 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta/mentora a prvi sastanak sa mentorom planiran je za maj 2019. godine od 12,00 do 16,00 sati u sali Skupštine opštine Brod. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem opštinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Opštine Brod. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 25. juna 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 

 • Osim toga, dostupan je i dokument Informacije o čestim greškama kao i Često postavljana pitanja. Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u opštini Brod i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični propusti tokom ovog poziva.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07.00 do 15.00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

    Opština Brod

Ul. Svetog Save 17

74450 Brod

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 01. juli 2019. godine, do 15.00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Opštine Brod (https://www.opstina-brod.net), kao i na oglasnoj ploči Opštine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

 

[1]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.