brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 22 Decembar 2017 13:17

РАД У ДАНЕ ПРАЗНИКА

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07),  члана 90. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 6. Одлуке о одређивању радног времена трговинских и занатско-предузетничких радњи на подручју општине Босански Брод (,,Службени гласник општине Брод“, број  8/09),  Начелник општине  д о н о с и:

 З А К Љ У Ч А К

                                                                     

I

Свим правним лицима и самосталним предузетницима, регистрованим на територији општине Брод, у циљу уредног снабдијевања грађана неопходним прехрамбеним и другим артиклима и услугама,  дозвољава се рад на дан празника:

  • Нова године, 02.01.2018. године

      у времену од 07,00 до 12,00 часова, на подручју општине Брод.

 

Нерадни дани за вријеме празника су:

  • Нова година, 01.01.2018. године и
  • Дан Републике, 09.01.2018. године.

     

II

Радно вријеме угоститељских објеката у дане  01., 02., 06. и 07. јануара је неограничено.

Радно вријеме угоститељских објеката за вријеме одржавања 39. поноћног турнира у малом фудбалу, у дане 12., 13. и  14. јануара је неограничено.

 

Све остале дане у периоду од 02. до 14. јануара угоститељски објекти могу радити сат времена дуже од прописаног радног времена.

 

Апотеке, продавнице погребне опреме и ветеринарске амбуланте могу радити пуно радно вријеме током републичких празника.

III

            На свим јавним објектима, пословним, стамбено-пословним објектима и просторијама, обавезно је истицање заставе, у складу са чланом 167. Одлуке о комуналном реду  („Службени гласник општине Брод“, број 3/13, 10/15).

IV

Послодавац је дужан да радницима, који ће радити на дане празника, омогући остваривање права у складу са прописима о раду.

V

Надзор над примјеном овог закључка вршиће надлежна тржишна инспекција и комунална полиција.

                                                            

                                                                  VI

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

                                                                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Илија Јовичић