brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 26 Decembar 2017 13:32

КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ МУЗИЧКИХ ПРОГРАМА

Обавјештавамо сва лица која приређују музичке програме у угоститељским објектима и масовним скуповима да су обавезни да плаћају комуналну таксу:

У угоститељским објектима (мјесечно) 100,00 KM,

у угоститељским објектима за максимално три дана седмично (пo дану)  20,00 KM,

организовање музичких манифестација (пo дану)  50,00 KM.

Обзиром да је чланом 3. Одлуке о комуналним таксама ("Службени гласник Општине Брод", број: 4/13) утврђено  да се таксеним обвезником сматра лице  које користи предмет или услугу  за чије је кориштење прописано плаћање комуналне таксе, а чланом 5. је прописано да се комунална такса прописује, између осталих, и за приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, да сте дужни, уколико у својим објектима приређујете музички програм уживо да, Одељењу за привреду и друштвене дјелатности, најкасније 2 дана прије приређивања музичког програма,односно музичких манифестација, поднесете  захтјев за издавање одобрења за држање музике и пријаву за разрез комуналне таксе на држање музике - приређивање музичког програма, односно музичких манифестација. У пријави се обавезно наводи врста музичког програма, те вријеме трајања истог.

Контролу над спровођењем наведене Одлуке вршиће комунална полиција општине Брод.