brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
Članak je filtriran: Januar 2018

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

 ДОО „Фастлинк“ Добој

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Рачунарске компоненте у 2018. години

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

4.561,42 са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

  31.12.2018.

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-4/18 од 25.01.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод:

Коначну одлуку о додјели у закуп јавне површине на локацији Градска пијаца број 05-370-61/16 од 31.01.2018. године можете преузет на интернет страници општине Брод у дијелу са пдф документима:

Од 9 часова у сали Скупштине општине јуче је одржана 14. редовна сједница Скупштина општине Брод. Сједници је присуствовао начелник општине Брод са сарадницима из Општинске управе. Такође, сједницу је пратио и представник ОЕБС из Бањалуке.

Предложени дневни ред је допуњен са двије тачке од стране предлагача. Усвојено је 26 тачака дневног реда. Сједница је завршена у 17.30.

14 redovna so Brod 2

14 redovna so Brod 3

 

 

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

Истраживачки центар Бања Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка два комплета књига: Кривично прво-Општи дио, Кривично право-Посебни дио

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

250,00 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

09-65-3/17 од 29.12.2017. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод:

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

 Ресторан са преноћиштем „Стари град“ Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Додјела уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Угоститељске услуге у 2018.години-1.1. Услуге ноћења у објектима у Броду

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

 8.000,00 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

  31.12.2018.

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-352-38/17-1 од 29.12.2017. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод:

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

 Ресторан са преноћиштем „Ловачи рог“ Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Додјела уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Угоститељске услуге у 2018.години-1 Тачка 1.4. Услуге за потребе Акварелистичке колоније „Сава 2018“

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

6.785,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-352-38/17-4 од 29.12.2017.године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод:

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

 Коноба „Ђорђе“ Горњи Клакар, Општина Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Додјела уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Угоститељске услуге у 2018.години-1 Тачка 1.3. Ресторанске услуге

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

5.951,00 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-352-38/17-3 од 04.01.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод:

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

 Пицерија „Галеб“ Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Додјела уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Угоститељске услуге у 2018.години-1 Тачка 1.2. Услуге кетеринга

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

3.500,00 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-352-38/17-2 од 29.12.2017.године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод:

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

 „Телефонија Видаковић“ доо Добој

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Радови на поправци свјетлосне саобраћајне сигнализације-семафора

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

3.159,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-7/17 од 16.01.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод:

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА И УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ТР „Мица“ Брод

Штампарија Design Градишка

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Заставе Републике Српске

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

ТР „Мица“ Брод - 1.825 КМ

Штампарија Design Градишка - 3.130,92 KM са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-6/17-1 од 10. 1. 2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод:

Stranica 1 od 8